SIEBE FAN DE NESSE OLDEKERKE

Over mij
Stamboeknummer: 2237038
Ras / Variëteit: Stabijhoun
Geslacht: Reu
Geboortedatum: 09-02-1999
Kleur: ZWART EN WIT
Mijn Ouders
Naam vader: FELLE FLASH FAN'E ÂLDE LEANE
Stamboeknummer vader: 2129624
Ras / Variëteit vader: Stabijhoun
Naam moeder: KIRO
Stamboeknummer moeder: 1989883
Ras / Variëteit moeder: Stabijhoun
Loading...